Онлайн база - "ВАРИАНТИ"®


Категория: Студенти

Всеки брой съдържа тестови задачи по линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ и др. Задачите включват: детерминанти, матрици, интеграли, диференциални уравненея и др.
Теория - Детерминанти от трети и по-висок ред. Матрици. Видове матрици. Ранг на матрици. Обратна матрица.

>> 2017 година


>> 2016 година


>> 2015 година


>> 2012 година


>> 2010 година


>> 2008 година

Абонирайте се

Ще Ви изпращаме email с най-новия брой на списанието.